dimecres, 12 de març de 2014

Sant Jordi 2014

El departament de Llengua catalana i literatura de l'IES Manuel de Cabanyes organitza el concurs literari amb les següents bases:

BASES
 1. Hi pot participar tot l'alumnat de l'Institut
 2. Els textos han de ser individuals i en llengua catalana
 3. Aquests textos es distribuiran en deu apartats:
  A) POESIA d'alumnes de 1r i 2n d'ESO (màxim, 100 versos).
  B) PROSA d'alumnes de 1r i 2n d'ESO (màxim, 5 folis).
  C) POESIA d'alumnes de 3r i 4t d'ESO (màxim, 100 versos).
  D) PROSA d'alumnes de 3r i 4t d'ESO (màxim, 5 folis).
  E) POESIA d'alumnes de Batxillerat (màxim, 100 versos).
  F) PROSA d'alumnes de Batxillerat (màxim, 5 folis).
  G) ARTICLE D'OPINIÓ per a alumnes de tots els cursos.  H) POESIA (màxim, 100 versos)
  I) PROSA (màxim, 5 folis)
  J) ARTICLE D'OPINIÓ 
 4. El termini de presentació acabarà el dimecres 9 d'abril
 5. Els textos s'han de lliurar a qualsevol dels professors de les assignatures de Llengua catalana i literatura
 6. Els textos s'hauran de presentar en doble suport: impresos en paper (tipus de lletra 12 o superior) i gravats en CD o qualsevol altre suport informàtic (Word)
 7. El text escrit i el CD o similar s'han de posar a dins d'un sobre gran, a l'exterior del qual constaran només el títol del text i l'apartat al qual opta (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J). A dins d'aquest sobre, a més del text i el suport informàtic, hi ha d'haver un sobre petit tancat, a l'interior del qual hi haurà un paper amb el nom de l'autor i el curs i el grup als qual pertany, i a fora les mateixes dades que al sobre gran i al suport informàtic(el títol del text i l'apartat al qual opta). 
 8. Els premis seran: per a cadascun dels 6 primers apartats i els H i I un 1r i un 2n Premi; per a l'Article d'Opinió (categoria G i J) hi haurà un únic premi. Aquests premis seran llibres que afavoreixen el gust per la lectura. Si el jurat ho considera convenient, es podran concedir accèssits.
 9. Els premis es lliuraran el 23 d'abril, Diada de Sant Jordi. El jurat, format pel professorat del Departament de Llengua Catalana i Literatura, podrà declarar els premis deserts, publicarà els textos premiats a la revista - web delc entra i resoldrà qualsevol dubte que es pugui presentar.
 10. Els treballs no premiats podran ser recollit abans de final de curs. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada