dilluns, 9 de març de 2015

La censura durant la Guerra Civil i el Franquisme

La Guerra Civil espanyola (1936-1939) va ser un punt d'inflexió en la història d'Espanya del segle XX.Óbviament, la literatura i la biblioteconomia del moment també es va veure afectada, i molt.

La persecució anticlerical i els Fets de l'Octubre de 1936 a Astúries van ser alguns dels antecedents més remarcables de l'alçament del 18 de juliol de 1936. Durant els mesos previs de la guerra, es van destruir més de 275 biblioteques populars.


Feia pocs mesos que la guerra havia començat però els partidaris de Franco ja van començar a prendre les mesures necessàries per controlar el poder de la ploma dels autors, mesures que atempten directament contra la llibertat d'expressió:

«se procederá, urgente y rigurosamente, a la incautación y destrucción de cuantas obras de matiz socialista o comunista se hallen en bibliotecas ambulantes y escuelas»

«Se declaran ilícitos la producción, el comercio y la circulación de libros, periódicos, folletos y de toda clase de impresos y de grabados pornográficos de literatura socialista, comunista, libertaria, y, en general disolvente»

Dictàmens com els de més amunt van comportar la depuració de blioteques senceres i altres centres culturals i el fusilament d'autors com Federico García Lorca (1898-1936).
Federico García Lorca


L'any 1937 es bombardeja la Biblioteca Nacional a Madrid per part dels feixistes i a Barcelona es cremen 72 tones de llibres (repetim, només a Barcelona) procedents de llibreries, d'editorial i de biblioteques, ja siguin públiques o privades.

Molts poetes escriuen sobre aquests fets:

[...] El fascio es vil enemigo
de la paz y la cultura:
suprime libros y escuelas
y es de la ciencia la tumba [...]


[...] Pasaron las alas negras.
Otro objetivo encontraron:
ésta es la Biblioteca,
donde salen hombres sabios,
y allí dejan caer sus bombas
las alas negras del fascio.
Las alas negras pasaron.
Está convertida en ruinas;
donde se hacían los sabios,
la casa de hombres ilustres,
el fascismo la ha destrozado [...]

Amb la desfeta de la República i la victòria dels sublevats comença la dictadura franquista. Molts dels intel·lectuals catalans, si volien salvar la vida i la de la seva obra, es veuran obligats a emigrar cap a París o cap a Amèrica del Sud.

Autors catalans exiliats a França.
La primera dona de l'esquerra és Mercè Rodoreda i Armand Obiols, al seu costat.

Algunes de les obres que va censurar el règim són les que segueixen:

La Colmena de Camilo José Cela

De mica en mica s'omple la pica de Jaume Fuster

Bodas de sangre de Federico García Lorca

La fam de Joan Oliver

El quadern gris de Josep Pla

El carrer de les camèlies o La plaça del diamant de Mercè Rodoreda

Vida privada de Josep Maria Sagarra

Incerta glòria de Joan Sales

Valentina de Carles Soldevila

Totes aquestes i una quarantena més les podreu trobar a la biblioteca.

I estigueu molt atents perquè aviat tindrem novetats!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada