dimarts, 8 de març de 2016

187. Lul·liana (2/4): L'Art, el sistema que engloba totes les realitats


En el primer article, dedicat a la biografia de Ramon Llull, vam veure quins eren els principals propòsits del mallorquí: escriure el millor llibre del món per resoldre el conflicte religiós de l'època, esdevenir màrtir i trobar predicadors que l'ajudessin a difondre el seu programa, l'Art.

Avui us parlarem de l'Art. Ja vam dir que l'Art és un sistema racional capaç d'explicar totes les realitats de totes les disciplines: «És un sistema estructural de pensament, un mètode de presentar les relacions entre les operacions d'uns quants principis generals ben coneguts, amb la finalitat de trobar i justificar per raons necessàries la veritat i la falsedat d'aquestes relacions». És un concepte molt complex, com podeu veure, i per aquest motiu us el resumim ja que no es pot destriar aquest sistema filosòfic de l'obra de Llull.

En l'època de Llull hi havia molts sistemes de pensament però cap englobava la comprensió de totes les realitats. Aquest sistema universal, segons el seu receptor (perquè segons Llull, el creador de l'Art és Déu), servirà per persuadir els infidels ja que és una eina racional, ordenada i sistemàtica.

La primera fase de l'Art (1274-1289) inclou la formulació de l'Ars compendiosa inveniendi veritate (1274) i la de l'Art demostrativa (1283), tot i que els fonaments del sistema ja els podem trobar al Llibre de contemplació en Déu (1275). En aquesta primera fase, l'Art és tan difícil de formular com d'explicar, potser per aquest motiu Llull, després d'una estada a París, es veu obligat a simplificar-lo.

La reformulació del sistema comença a partir de 1290 fins 1308 amb l'Ars generalis ultima. La simplificació de l'Art va ser molt important ja que després de reiterades redaccions, Llull va rebre el vist-i-plau per part de la monarquia francesa, la Universitat i l'Església.

En el proper article comentarem els aspectes més destacats de l'obra lul·liana.

Per a la redacció d'aquest article hem consultat el primer volum de Història de la literatura catalana (2013).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada